רבים מהלקוחות מעדיפים להתחיל את התכנון משלב "אפס" .
בזמן קניית המגרש , ניתן לפנות למשרדנו על מנת לקבל ייעוץ להמשך התכנון הכולל .
אני פורסת בפניהם את האפשרויות לקבלת תכנון כולל של הבית העתידי כולל טיפול בכל שלב ההיתרים ומול ועדות , עיצוב פנים , תיאום מול קבלנים וכד' .